Alternate Text Alternate Text Alternate Text
Alternate Text Alternate Text Alternate Text
Alternate Text Alternate Text Alternate Text
Alternate Text Alternate Text Alternate Text

 

Alternate Text Alternate Text Alternate Text
Alternate Text Alternate Text Alternate Text

برنامه های مناسبتیدر طول سال

مشاهده همه

ثبت نام در برنامه ها

مشاهده همه

کارگروه ها

مشاهده همه

تسهیلاترفاهی

مشاهده همه

پیشنهادهفته

محصولاتجدید

مشاهده همه

نظرسنجیها

مشاهده همه

به نظر شما 13 امین جشن ملی به چه صورت برگزار شود ؟

نمونه ای از فعالیت های ما

خلاصه ای از دوازدهمین جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها

لوگو تایپ انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی

مهندس ایمان خاصه تراش - مدیر روابط عمومی انجمن دوقلوها و چندقلوها - مشاوره پیش از ازدواج - حلقه طلایی

طرح حلقه طلایی ( مشاوره پیش از ازدواج )

گزارش صدا و سیما از دوازدهمین جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها - حسینی بای

گزارش صدا و سیما از 9 امین جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها