sociocultural

تیم اجرایی انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی

اعضای گرامی شما با عضو شدن در این کارگروه می توانید مشارکت در تصمیم گیری برگزاری همایش ها و جشنواره ها به مناسبت های مختلف در طول سال اعم از روز ملی دوقلوها و چندقلوها، روز مادر، روز پدر، شب یلدا، عید نوروز و جشن های تابستانه و همچنین سفرهای داخلی یک و چند روزه به شهر های مختلف رقم بزنید و به عنوان تیم اجرایی در کنار هم بتوانیم هر روز همایش و جشنواره های بزرگ تر و مطلوب تری رقم بزنیم.
پس از درخواست عضو شدن شرایط شما بررسی و از شما جهت مشارکت در برنام های فرهنگی و اجتماعی دعوت به عمل می آید.