برنامه رادیویی جمعه ایرانی
برنامه رادیویی جمعه ایرانی ( صبح جمعه با شما )
برنامه رادیویی جمعه ایرانی ( صبح جمعه با شما )
برنامه رادیویی جمعه ایرانی ( صبح جمعه با شما )

برنامه رادیویی جمعه ایرانی ( صبح جمعه با شما )روز دوشنبه 7 بهمن سال 92، 40 نفر از اعضای دوقلوها و چندقلوها به همراه خانواده هایشان مهمان برنامه شاد و پر طرفدار جمعه ایرانی بودند. برنامه از ساعت 16 شروع شد و تا ساعت 21 ادامه داشت، در طی این زمان ها برنامه های متنوعی برگزار شد که حتی از تمامی شرکت کنندها درخواست شد که یک لطیفه بنویسند که اگر پذیرفته شود توسط خود نویسنده در برنامه خوانده می شود. البته به دلیل استقبال از دیگر نهادها و ارگانها، انجمن اعضای خود را در گروه های 40 نفری به برنامه اعلام می نماید.

برای ثبت نظر، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید