"ما به تنهایی یک قطره هستیم اما با هم اقیانوس می شویم"

 

  • کار تیمی در پیشرفت انجمن ها، شرکت ها، سازمان ها و ... نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و کمک زیادی به تحقق یافتن رویاهای بزرگ در مدت زمان کوتاهی می کند. هیچ یک از ما هرگز به تنهایی قادر به انجام کارهای بزرگ نیستیم، اما می توانیم کارهای کوچک را با عشق انجام دهیم و در کنار هم کارهای شگفت انگیز بکنیم. با هم بودن یک شروع است، با هم ماندن یک پیشرفت است، کار کردن با هم موفقیت است.

از حسن تدبیر و تلاش موفق مدیران و کارکنان تمامی مجموعه ها در راستای تحقق ماموریت و چشم انداز و اهداف عالیه انجمن مردم نهاد دوقوها و چندقلوهای پارسی تشکر و قدردانی می شود و از درگاه خداوند تبارک و تعالی، توفیق روزافزون برای تمامی عزیزان خواستاریم.