دلیل ایجاد ارتباط بین انجمن و خانواده ها و کلیه ارگانها و سازمان های دولتی و خصوصی

الف- جهت فراهم نمودن زمینه مشارکت خانواده در انجمن، اختیار دادن به خانواده ها امری ضروری به نظر می رسد و در ساختار جدید می بایست اختیاراتی به سرپرست خانواده ها، دوقلوها و چندقلوها و حتی اقوام آنها داده شود.
ب- به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین کلیه فعالیت های انجمن مشارکت در کارگروه های مد نظر اعم از کارگروه فرهنگی، حلقه طلایی (ازدواج)، اشتغال، هنری، ورزشی، خیریه، آموزشی، حقوقی، مسکن و رفاهی خانواده ها، روحیه داوطلبی خانواده ها مهم و تاثیر گذار است.
ج- به منظور فراهم نمودن ارائه تسهیلات و خدمات گسترده و تاثیر پذیر در زندگی خانواده ها در سطح کشور مستلزم ایجاد بستری درست و سالم و دعوت از کلیه ارگانها و سازمان های دولتی و خصوصی می باشد. 
د- مشارکت، بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب می طلبد. از یک سو ضرورت دارد دولت در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به این امر توجه کند و درجهت نهادینه نمودن فرهنگ مشارکت در جامعه تلاش کند  و از سوی دیگر رسالت تشکیل انجمن ها مبنی بر فعالیت در حوزه تخصصی از سوی یک پویش مردمی در جهت رفع نیاز ها و دغدغه های خودشان، که دولت قادر به انجام چنین فعالیت هایی نبوده است.

تعريف مشاركت

در تعريف مشاركت گفته اند كه مشاركت امري از پيش مشخص شده نيست، بلكه بايد ابعاد آن را خوب ترسيم كنيم.منظور از اين سخن آن است كه در باب مشاركت تعريف همگاني پذير وجود ندارد. بنابر اين با توجه به هدف و زمينه مورد نظر بايد از آن تصوير دست دهيم. از بررسي تعريف هاي گوناگون در اين زمينه، اين استنباط را مي توان داشت كه مشاركت نوعي سهيم ودخيل شدن در تصميم گيري و برنامه ريزي و اجراست. اين تصميم گيري معطوف به هدفي است كه مشاركت كنندگان تمايل نشان مي دهند، براي تحقق مشترك با ديگران به كنش متقابل بپردازند. هدف ممكن است كسب منزلت اجتماعي و اَجر اُخروي و تشفي رواني و سود اقتصادي يا برآوردن يك خواست دروني يا جز اينها باشد. در هر صورت، هدف مشاركت براي شركت كنندگان همواره يكسان نيست. و مشاركت كننده با توجه به نياز و علايق گوناگون خود به مشاركت روي مي آورد. گاهي هدف ابزاري است، يعني منظور از شركت در يك فعاليت ، دست يابي به نياز و علايق گذرا و فوري است و گاهي هدف غايي و عميق است و انديشه وسيع تري در تلاش ها نهفته است.

دعوت به همکاری

فرصت ها عبارت از شرايط، امكانات و لوازم بالقوه اي است كه در اختيار خانواده ها، ارگانها و سازمان های دولتی و خصوصی و همچنین صاحبین برند های مختلف تجاری قرار دارد و براي تحقق رساندن اهداف ضروري است.يكي از فرصت هايي كه در اختيار انجمن مردم نهاد دوقلوها و چندقلوهای پارسی قرار دارد، جذب مشارکت حداکثری و امكان بهره گيري از توان بالقوه فكري، علمي، مهارتي و تخصصي ، در جهت بهبود و ارتقاي سطح كيفي برنامه ها و فعاليت هاي انجمن است. لذا از کلیه علاقه مندانی که میتوانند ما را در این مسیر همراهی و همکاری نمایند دعوت به عمل آید.
امید است دستان پر مهر همزادان و همراهان راه زندگی را دردستان خود بفشارید، تا چه بسا این همراهی طبیعی به همدلی بیانجامد.

about
اعلام آمادگی
لطفا صبر کنید...