برنامه چهار باغ شبکه اصفهان
برنامه چهار باغ شبکه اصفهان
برنامه چهار باغ شبکه اصفهان
برنامه چهار باغ شبکه اصفهان

                                                                                                                 

برنامه چهار باغ شبکه اصفهان


با حضور اعضای هیات مدیره انجمن و مدیر استان اصفهان جناب آقای صادق و سجاد نوروزی اصفهانی و سفیر هنری محبوب انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی سرکار خانم نفیسه روشن و جمعی از اعضای فعال انجمن در اصفهان مورخ 3 آذر 1394


 


برای ثبت نظر، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید