sports

ورزشی

 اعضای گرامی شما با عضو شدن در این کارگروه می توانید مشارکت در تصمیم گیری برگزاری رویدادهای ورزشی دسته جمعی اعم از کوه نوردی، پیاده روی، مسابقات بولینگ، گلف، تیراندازی، پینت بال و ... در طول سال رقم بزنید.
لازم به ذکر است، انجمن علاوه بر برگزاری مسابقات ورزشی در طول سال، تیم فوتسال دوقلوها ویژه آقایان را در سال 1391 شکل داده است و توانسته کسب مقام هایی در مسابقات جام رمضان به دست بیاورد.
پس از درخواست عضو شدن شرایط شما بررسی و از شما جهت مشارکت در برنام های ورزشی دعوت به عمل می آید.