education

آموزشی و مشاوره

اعضا گرامی این کارگروه درصدد برگزاری دوره ها و سمینارهای مختلف جهت بالا بردن مهارت خانواده ها در زمینه سلامت ، روانشناسی، علوم تربیتی فرزندان و کسب و کار می باشد و تا به امروز دوره های زیادی را برای علاقه مندان برگزار نموده ایم.

بی شک حمایت شما از این کارگروه میتواند ما رو جهت برگزاری دوره های مختلف و کاربردی برای همه اعضا قوی تر نماید. لذا پس از درخواست عضو شدن شرایط شما بررسی و از شما جهت مشارکت در برنام های آموزشی و مشاوره دعوت به عمل می آید.