welfare-support-for-twins-and-multiples

حمایت بهزیستی از دوقلوها و چندقلوها

1402/04/25
0 کامنت
1 لایک

روز بهزیستی و تامین اجتماعی

۲۵ تیرماه هر سال در کشورمان ایران« روز بهزیستی و روزتامین اجتماعی »نامگذاری شده است.

در چند سال اخیر سازمان بهزیستی در راستای اهدافش ، در جهت حمایت از خانواده های دوقلو و چندقلو، بودجه های میلیاردی از دولت برای حمایت از خانواده ها دریافت می نماید.

 

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به شرایط ارائه خدمات به اینخانواده‌ها اعلام کرد که خانواده‌های دارای فرزند دوقلو در دهک درآمدی یک تا هفت و خانواده‌های دارایفرزندان سه قلو و بیشتر، بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی می‌توانند تحت پوشش خدمات سازمان قرارگیرند.

و همچنین درخصوص خدمات سازمان بهزیستی به خانواده‌های دارای فرزند دوقلو و بیشتر بیان کرد: ماهیانه به خانواده‌ها به طور میانگین، معادل یک میلیون و چهار صد هزار تومان مستمری پرداختمی‌شود و همچنین سهمیه شیر خشک به هر استان طبق تعرفه وزارت بهداشت تخصیص داده می‌شود.

 

 

شما به بهزیستی مراجعه کردید ؟

چه پاسخی دریافت کردید ؟

از خدمات سازمان بهزیستی راضی هستید؟

 

#بهزیستی #دوقلوها #چندقلوها 

#یارانه #خانواده #سرپرست #دهک 

 

برچسب ها : بهزیستی ، دوقلو ، چندقلو ، یارانه ، حمایت ، دهک ،
برای ثبت نظر، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید