طرح اشتغال زایی  


واژه ی اشتغال زایی در واقع این تصور را برای ما به وجود می آورد که یک شغل برای پاسخ به نیازهای بازار ایجاد می شود. زمانی که کارآفرینان یک شغل جدید را شروع می‌کنند بالطبع حداقل به یک یا چند نیروی استخدامی نیاز دارند تا کارهای خود را سامان بخشند. 
ولی در وب سایت انجمن دوقلوها و چندقلوها این بستر آماده است تا با درج آگهی استخدام مراکز معتبر به اشتغال زایی اعضا انجمن یاری رسانیم.
مدیران بر اساس نیاز و حوزه فعالیتی خود در پروفایل مراکز خدمات دهنده آگهی استخدام به ثبت می رساند و اعضا انجمن می توانند در طول سال جهت مشاهده به جدول ذیل و یا پروفایل مراکز خدمات دهنده مراجعه نمایند و رزومه خود را به ثبت برسانند و پس از بررسی رزومه اعضا در صورت تایید با افراد درخواست دهنده ارتباط برقرار کنند.
پیشاپیش از مدیران و صاحبین مشاغل جهت همکاری در مبحث اشتغال زایی کمال تشکر را داریم.
امید است این فرایند با همکاری مراکز و اعضا انجمن آمار اثر بخشی را در رزومه خود به جای گذارد.
با تشکر 
روابط عمومی انجمن
نام مرکزعنوان شغلیتحصیلاتسنجنسیتجزییات
نمایندگی پارس شعاع توسحسابدارکاردانی یا کارشناسی---اولویت آقایاننمایش جزییات
مارال چرمعکاسلیسانس به بالا20 سال به بالافرقی نداردنمایش جزییات
مارال چرمگرافیستلیسانس به بالا20 سال به بالافرقی نداردنمایش جزییات
مارال چرممدیر فروشگاهلیسانس به بالا23 به بالافرقی نداردنمایش جزییات
مارال چرمفروشندهفرقی نداردنمایش جزییات
مارال چرمتولید18 سال به بالافرقی نداردنمایش جزییات
مارال چرمکارشناس فروشلیسانس به بالا20 سال به بالافرقی نداردنمایش جزییات
بیمه کارآفرین کد 3488کارشناس بیمهدیپلم به بالابالای 20 سالفرقی نداردنمایش جزییات