نظر سنجی

نظر سنجی

نحوه آشنایی با انجمن دوقلوها و چندقلوها :

برای شرکت در نظرسنجی، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

به نظر شما خانواده های دوقلو و چندقلو نیازمند چه حمایتی هستند ؟

برای شرکت در نظرسنجی، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

از واریزی مستمری سازمان بهزیستی رضایت دارید ؟

برای شرکت در نظرسنجی، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

از انجمن دوقلوها و چندقلوها به عنوان یک سازمان مردم نهاد چه انتظاری دارید ؟

برای شرکت در نظرسنجی، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

تا به حال از خدمات بیمه ای انجمن استفاده کرده اید ؟

برای شرکت در نظرسنجی، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

اگر مجرد هستید پاسخ دهید : علاقه مند به ازدواج دوقلویی یا چندقلویی ....

برای شرکت در نظرسنجی، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

لطفا صبر کنید...