شرکت-بیمه-کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین

ما می خواهیم در زمره بر ترین شرکت های بیمه کشور در ارائه خدمات با کیفیت بیمه به جامعه بزرگ دوقلوها و چندقلوها باشیم و با رعایت حقوق کلیه ذینفعان و شناخت نیاز های بیمه ای خانواده ها و اشتغال زایی و بهینه سازی ارتقا کمی و کیفی بیمه ای اعضا انجمن دوقلوها و چندقلوها بر پایه ارزش های صداقت، اعتماد، یادگیری، کار گروهی و قانونمندی در  کنار شما هستیم.
با بیش از 12 سال سابقه در خدمت رسانی به دوقلوها و چندقلوها و خانواده های محترم در تمامی رشته های بیمه اعم از بیمه های اتومبیل ( ثالث و بدنه ) بیمه های درمان تکمیلی گروهی و خانواده ، بیمه های عمر و سرمایه گذاری ، بیمه های آتش سوزی (مسکونی ، صنعتی و غیر صنعتی) ، بیمه های مسئولیت ، بیمه های مهندسی و بیمه های باربری می باشد.

انتخاب حق شماست
بیمه کارآفرین
کد 3488