بیمه-های-مسئولیت

بیمه های مسئولیت

بر اساس قانون مسئولیت مدنی هر شخصی که باعث ایجاد خسارت (جانی و مالی) برای افراد دیگر شود مسئول جبران آن خسارت است. بیمه نامه مسئولیت می تواند پوشش مناسبی برای بیمه شدگان فراهم آورد و بیمه‌گزار را در قبال خسارت‌های ناشی از ادعاهای قانونی حمایت می‌کند. با توجه به گسترش روزافزون اطلاعات شهروندی، ضرورت خرید انواع بیمه‌های مسئولیت امری انکارناپذیر است.

این گروه بیمه ای شامل رشته های متنوعی است که به طور کلی چند مورد از موارد رایج را برای شما معرفی میکنیم:

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان در سه حوزه خدماتی، بازرگانی و صنعتی، ساختمانی و عمرانی

مسئولیت حرفه ای هیات مدیره ساختمان های مسکونی

مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

مسئولیت حرفه ای طراح، محاسب و ناظر ساختمان

مسئولیت حرفه ای مدیران مهدهای کودک

مسئولیت حرفه ای مجموعه های ورزشی در قبال وزرشکاران و مراجعین

مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان غریق

مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی بیمارستان ها

مسئولیت حرفه ای نصب و نگهداری آسانسور

مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران

مسئولیت حرفه ای مدیران شهربازی

مسئولیت حرفه ای مدیران سینما

مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

مسئولیت مدنی پیمانکاران

مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

مسئولیت مدنی مسجر در قبال موجر و ....

جهت آگاهی از یک بیمه نامه مسئولیت مورد نیاز خود و آگاهی از تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده با دفتر نمایندگی تماس حاصل نمایید.

با تشکر