بیمه-های-بدنه-اتومبیل

بیمه های بدنه اتومبیل

این بیمه نامه خسارت های وارد شده به خودروی مقصر حادثه را تا سقف سرمایه خریداری شده جبران می نماید. هم‌چنین در صورتی که بیمه شخص ثالث مقصر خودرو نتواند هزینه کلیه خسارت های وارد به خودرو را تقبل نماید، (قانون خودرو های لوکس- ارزش خودرو برابر با نصف دیه انسان در هر سال) بیمه بدنه می تواند این هزینه را جبران نماید.
برخی از رایج‌ترین پوشش های این بیمه شامل موارد ذیل است: حادثه (کلی یا جزئی) برخورد خودرو با یک جسم ثابت یا متحرک واژگونی خودرو حریق (آتش سوزی، صاعقه، انفجار) سقوط خودرو سرقت کلی هم‌چنین با پرداخت حق بیمه اضافه برای خطرات ذیل نیز امکان اخذ پوشش مهیا است: سرقت جزئی قطعات و لوازم شکست شیشه (پوشش هدیه بدون دریافت حق بیمه) سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان، تگرگ و گردباد هزینه ایاب و ذهاب نوسانات قیمت آشوب و بلوا پاشیده شدن مواد شیمیایی(پوشش هدیه بدون دریافت حق بیمه) با 15 درصد تخفیف علاوه بر سایر تخفیفات موجود برای اعضا انجمن ارائه می شود.