بیمه-عمر-و-سرمایه-گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

شرکت بیمه کارآفرین با ارائه بیمه‌نامه عمر اندوخته‌دار امید (بیمه عمر و سرمایه گذاری) درنظر دارد، با تمرکز بر نیازهای بیمه‌ای خانواده، در کنار پوشش متداول فوت، ضمن تمرکز بر نحوه ارائه پوشش امراض خاص، ازکارافتادگی، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی نگاه تازه‌ای به حقوق بیمه‌گذاران عمر دارد.

داشتن بیمه های عمر به نظر ما یک فرهنگ درست جهت حفظ سلامت ، آبرو ، جایگاه اجتماعی خانواده می باشد که به شما قدرت نظم مالی پس انداز و پشتوانه ای برای آینده خود و خانواده هدیه می دهد.

پوشش های قابل ارائه در این بیمه نامه بسیار متنوع و بر اساس سن افراد و وضعیت تاهل ، داشتن فرزند یا فرزندان می باشد.

ما به شما اطمینان می دهیم که این بیمه نامه بر اساس ساختار خود فقط یک امر هوشمندانه است برای خود، برای خانواده، برای آینده جهت آگاهی بیشتر و استفاده از خدمات بیمه عمر و سرمایه گذاری، لطفا از دفتر نمایندگی وقت مشاوره دریافت نمایید.