رزرو در جشن سال تحویل و ضیافت افطاری

eftari-twins-saltahvil-1403
پذیرش در برنامه ضیافت افطار و جشن سال تحویل 1403 به دو دسته رزرو اولیه و ثبت نام قطعی تقسیم بندی می شود.
نکات :
1. رزرو اولیه به منزله پیش ثبت نام تعداد نفرات شما در برنامه می باشد.
2. مبلغ رزرو اولیه پنجاه هزار تومان به ازای هر نفر می باشد.
3. لطفا هر خانواده از یک پروفایل جهت رزرو در برنامه استفاده نماید.
4. پس از رزرو اولیه در برنامه، منتظر ثبت نام قطعی و صدور بلیط برنامه باشید.
5. پس از جمع بندی هزینه های مراسم، قیمت قطعی بلیط اعلام می شود.
6. حق تقدم برای شرکت در جشن ملی و انتخاب جایگاه، با افرادی است که رزرو اولیه را انجام داده اند.
تامین کننده
انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی
مدت زمان اجرا :
تاریخ و ساعت برگزاری :
ظرفیت باقیمانده :
مجری :
حامیان برنامه :
مدیر اجرایی :
4 ساعت
1402/12/25 - ساعت 18:00
112
انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی
با مشارکت اعضای محترم
مهندس ایمان خاصه تراش

برای ثبت نام در این برنامه باید ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید

افرادی که ثبت نام کرده اند: