مسابقه همسان ترین و ناهمسان ترین دوقلو یا چندقلو 1403

مسابقه ناهمسان ترین ( ناهم جنس ) دوقلو یا چندقلو سال 1403

- جایزه خانواده اول در این مسابقه ربع سکه بهار آزادی می باشد.
- جوایز ارزنده به خانواده دوم الی پنجم از طرف حامیان چهاردهمین جشن ملی اهدا می شود.
- پس از ورود به پروفایل ، با ارسال عکس در مسابقه مورد نظر شرکت نمایید
- توجه داشته باشید که پس از شروع رای گیری، امکان شرکت در مسابقه وجود ندارد.

- حجم عکس ارسالی بیشتر از 250 kb  نباشد.
- عکس به صورت افقی در قالب فرمت jpeg  ,  png   باشد.
(معمولا  فرمت  عکس های گرفته شده با گوشی آیفون HEIF  است ،  کافیست از عکس خود اسکرین شات گرفته و کراپ نمایید. تا فرمت عکس به حالت png  تغییر کند. )
- هر خانواده از یک پروفایل، مجاز به شرکت در مسابقه می باشند.
- لطفا عکس های بارگذاری شده در مسابقه حداکثر برای 6 ماه گذشته باشد.

- جهت حفظ حق و حقوق اعضا انجمن و رقابت سالم، عضویت در انجمن برای رای دهی و شرکت در مسابقه اجباری می باشد.

about

افرادی که شرکت کرده اند:

لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...
لطفا صبر کنید...