ضیافت افطاری و جشن سال تحویل

iftar-banquet-and-birthday-celebration-for-twins-and-multiples
تامین کننده
رزرو اولیه جهت بهبود در برنامه ریزی و اجرای بهتر مراسم می باشد.
مدت زمان اجرا :
تاریخ و ساعت برگزاری :
ظرفیت :
مجری :
حامیان برنامه :
مدیر اجرایی :
4 ساعت
1402/12/25 - ساعت 18:00
162
انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی
اعضا محترم انجمن
مهندس ایمان خاصه تراش

برای ثبت نام در این برنامه باید ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید