statistics-and-statistical-analyzes-of-twins-and-multiples

آمار و تحلیل های آماری از دوقلوها و چندقلوها

1401/11/01
0 کامنت
0 لایک

• كلمه Twin (دوقلو) برگرفته از لغت آلماني Twine به معناي «دو دختر» مي‌باشد.

• از سال 1980 به بعد، ميزان تولدهاي دوقلويي داراي رشد معادل 62% بوده است.

• حدود 25% از دوقلوهاي همسان، داراي حالت آيينه‌اي (معكوس) هستند، معمولاً يكي راست دست و ديگري چپ دست است.

• آزمايشات DNA مي‌تواند به طور قطع همسان بودن يا غيرهمسان بودن دوقلوها را تأييد نمايد.

• ميانگين مدت زمان بارداري در زايمان‌هاي دوقلويي، حدوداً 22 روز كمتر از بارداري معمولي است.

 • نسبت دوقلوزايي همسان به غيرهمسان، 30% در برابر 70% مي‌باشد.


 • دوقلوزايي همسان، حدوداً يك مورد در هر250 تولد رخ مي‌دهد.


 • دوقلوزايي غيرهمسان، حدوداً يك مورد در هر 43 تولد رخ مي‌دهد.


 • دوقلوهاي همسان 100% داراي ريخته ژنتيكي (DNA) يكسان هستند.


 • احتمال اينكه دو جفت دوقلوي همسان در يك زايمان متولد شوند (چهارقلوي متشكل از دو جفت دوقلوي همسان)، يك مورد در هر 11 ميليون تولد مي‌باشد.

 • دوقلوهاي همسان، معمولاً الگوهاي رفتاري و مغزي يكساني را نشان مي‌دهند.

• بارداري‌هاي دوقلويي از نظر نشانه‌ها و علايم، ‌تفاوتي با بارداري‌هاي معمولي ندارند.

• در سال 1875، يك دانشمند بريتانيايي براي اولين بار بيان نمود كه دوقلوهاي همسان از لحاظ زيستي يكسان هستند و احتمالاً از يك تخم منفرد ايجاد شده‌اند.

• مطالعات نشان مي‌دهد دوقلوهاي همسان نسبت به دوقلوهاي غيرهمسان، زندگي طولاني‌تري دارند.

• اطلاعات مربوط به 11832 دوقلوي همسان سرباز در جنگ جهاني دوم ثبت گرديده است.
 • در ايالات متحده، اطلاعات بيش از 150 زوج از دوقلوهاي همسان ثبت گرديده است (ازدواج دوقلوي همسان با دوقلوي همسان).
 


برچسب ها : آمار ، و ، نسبتهای ، دوقلوها ، و ، چندقلوها ، تحلیل ،
برای ثبت نظر، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید