دانلود فلش پلير
 نقشه سايت  |  ارتباط با ما |  
روز دوقلوها و چندقلوها
12 جشن ملی
مرکز درمان ناباروری ابن سینا
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
جمعه21 اردیبهشت97
هشتمین جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
روز دوقلوها و چندقلوها
هایپر استار ایران مال
هایپر استار ایران مال
arrow watch
ساعت ARROW
ساعت دنیل کلین
ساعت دنیل کلین
ثبت نام در انجمن
ثبت نام
بیمه کارآفرین
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
مجتمع تفریحی دشت نور
مجتمع تفریحی و توریستی دشت نور
نقاشی ساختمان مقدم
نقاشی ساختمان مقدم
babystar.ir
baby star
ماشین های اداری پایتخت
ماشین های اداری پایتخت
ازدواج دوقلویی
گزارش خواندنی از ازدواج دوقلویی
نظر خواهی
نحوه آشنایی شما با انجمن از چه طریق بوده است ؟
نظر خود را نسبت به این سایت بفرمایید ؟
ارسال نظر نمايش نتايج

 

همایش "جوان ایرانی، صلح جهانی"
با هدف تبیین نقش جوانان ادیان الهی در توسعه صلح جهانی
انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی با مسئولیت تشریفات مراسم
همایش "جوان ایرانی، صلح جهانی" با هدف تبیین نقش جوانان ادیان الهی در توسعه صلح جهانی با دبیری دکتر مدبر در تاریخ 24 مرداد ماه  برگزار شد. در این برنامه انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی با مسئولیت تشریفات مراسم  و جناب آقای محسن احتشامی به عنوان مجری این نشست و چند تن از اعضای تیم اجرایی کارهای اجرایی این برنامه را انجام دادند .

این همایش به همت معاونت ساماندهی امور جوانان و با همکاری سازمان ملل متحد، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی و مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس و به مناسبت روز بین المللی جوان، شنبه 24 مردادماه، ساعت 9 صبح در ساختمان شماره1 وزارتخانه برگزار شد.
در این همایش جمعی از جوانان ادیان الهی که در فصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آنان اشاره شده است، شامل مسلمانان، کلیمیان، مسیحیان(آشوری و ارمنی) و زرتشتیان به همراه نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
همچنین گری لوئیس، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در این همایش، پیام دبیرکلملل متحد را به مناسبت روز بین المللی جوان قرائت کرد.
در این نشست حجت السلام و المسلمین یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان حضور داشتند.

وزیر ورزش و جوانان، جمعی از مسئولین امور جوانان، نمایندگان مجلس، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی و مسئولین مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس از جمله شرکت کنندگان در این همایش بودند.
شایان ذکر است 12 آگوست به پیشنهاد وزرای امور جوانان جهان به عنوان روز بین المللی جوان انتخاب و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. به همین مناسبت، در کشورهای مختلف براساس شعاری که هر ساله برای روز بین المللی جوان انتخاب می شود، برنامه های مختلفی به اجرا در می آید.
امسال نیز سازمان ملل متحد، عنوان "مشارکت مدنی جوانان" را انتخاب کرده و بر اقدامات و فعالیت های عام المنفعه و بشردوستانه تشکل های جوانان از قبیل، صلح و محیط زیست و ... تاکید دارد.
در نهایت از تمامی عزیزانی که ما را در برگزاری هرچه بهتر این برنامه یاری کردند کمال تشکر و سپاس را داریم.
 
 

همایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی همایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی.

همایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی

 

همایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی

 

همایش "جوان ایرانی، صلح جهانی"
با هدف تبیین نقش جوانان ادیان الهی در توسعه صلح جهانی
انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی با مسئولیت تشریفات مراسم
همایش "جوان ایرانی، صلح جهانی" با هدف تبیین نقش جوانان ادیان الهی در توسعه صلح جهانی با دبیری دکتر مدبر در تاریخ 24 مرداد ماه  برگزار شد. در این برنامه انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی با مسئولیت تشریفات مراسم  و جناب آقای محسن احتشامی به عنوان مجری این نشست و چند تن از اعضای تیم اجرایی کارهای اجرایی این برنامه را انجام دادند .

این همایش به همت معاونت ساماندهی امور جوانان و با همکاری سازمان ملل متحد، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی و مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس و به مناسبت روز بین المللی جوان، شنبه 24 مردادماه، ساعت 9 صبح در ساختمان شماره1 وزارتخانه برگزار شد.
در این همایش جمعی از جوانان ادیان الهی که در فصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آنان اشاره شده است، شامل مسلمانان، کلیمیان، مسیحیان(آشوری و ارمنی) و زرتشتیان به همراه نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
همچنین گری لوئیس، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در این همایش، پیام دبیرکلملل متحد را به مناسبت روز بین المللی جوان قرائت کرد.
در این نشست حجت السلام و المسلمین یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان حضور داشتند.

وزیر ورزش و جوانان، جمعی از مسئولین امور جوانان، نمایندگان مجلس، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی و مسئولین مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس از جمله شرکت کنندگان در این همایش بودند.
شایان ذکر است 12 آگوست به پیشنهاد وزرای امور جوانان جهان به عنوان روز بین المللی جوان انتخاب و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. به همین مناسبت، در کشورهای مختلف براساس شعاری که هر ساله برای روز بین المللی جوان انتخاب می شود، برنامه های مختلفی به اجرا در می آید.
امسال نیز سازمان ملل متحد، عنوان "مشارکت مدنی جوانان" را انتخاب کرده و بر اقدامات و فعالیت های عام المنفعه و بشردوستانه تشکل های جوانان از قبیل، صلح و محیط زیست و ... تاکید دارد.
در نهایت از تمامی عزیزانی که ما را در برگزاری هرچه بهتر این برنامه یاری کردند کمال تشکر و سپاس را داریم.
 
 

همایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی همایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی.

همایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی

 

همایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسیهمایش جوان ایرانی، صلح جهانی، انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی

best rolex air king replica reviews
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر

123movies