دانلود فلش پلير
 نقشه سايت  |  ارتباط با ما |  

انجمن دوقلوها و چندقلوها

انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجتمع تفریحی دشت نور
مجتمع تفریحی و توریستی دشت نور
نقاشی ساختمان مقدم
نقاشی ساختمان مقدم
babystar.ir
baby star
ماشین های اداری پایتخت
ماشین های اداری پایتخت
روز دوقلوها و چندقلوها
12 جشن ملی
مرکز درمان ناباروری ابن سینا
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
هایپر استار ایران مال
هایپر استار ایران مال
arrow watch
ساعت ARROW
(قبرس شمالی)
دفتر مهاجرتی دیاموند
ثبت نام در انجمن
ثبت نام
جمعه21 اردیبهشت97
هشتمین جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
روز دوقلوها و چندقلوها
بیمه کارآفرین
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
ازدواج دوقلویی
گزارش خواندنی از ازدواج دوقلویی
نظر خواهی
نحوه آشنایی شما با انجمن از چه طریق بوده است ؟
نظر خود را نسبت به این سایت بفرمایید ؟
ارسال نظر نمايش نتايج

درباره لگوی انجمن دوقلوها و چندقلوها

1 ) لوگوی دوقلوها به شکل پروانه نشان داده شده است که نمایانگر عنصری از کائنات باشد

2 ) دست های دو نشانه به سوی آسمان کشیده شده است که شکرگذاری خداوند از آفرینش همتای همراه را نشان دهد

3 ) میانه دو نشانه ها متصل به هم در انحنا قرار گرفته است که با هم بودن و همیشه همگام بودن را نشان دهد

4 ) سرهای دو نشانه به سوی عقب راننده شده است که نشانگر تنها بودن در هنگام باهم بودن را توصیف می کند

5 ) نشانه نارنجی به دلیل بیانگر ساختن قیل و قال آدمی و ابتدای حرکت تا قربت الی ا...، بالاتر از نشانه آبی قرار گرفته است

6 ) نشانه آبی مظهر آرامش و همراهی، همچون جریان رود از برکه ای به دریا و نهایتا فرو رفتن در دل اقیانوس کاینات را نشان می دهد

7 ) نشانه های آبی و نارنجی همراهی دو متضاد را در قوس برابری و برادری بارز می سازد

8 ) لازمه صلح و امنیت، درک تضادها و سلیقه های متفاوت و گوناگون و دریافت آنان در کنار یکدیگر است، نشانه های آبی و نارنجی، باهم بودن در هر گاهی را بیان می سازد

9 ) دوقلویی نماد همدلی، اتحاد، برابری و برادری فارغ از نوع رنگ و نژاد می باشد، دو رنگ نارنجی و آبی به عنوان دو رنگ نامتقارن مکملی برای این تعریف می باشد

درباره لگوی انجمن دوقلوها و چندقلوها

1 ) لوگوی دوقلوها به شکل پروانه نشان داده شده است که نمایانگر عنصری از کائنات باشد

2 ) دست های دو نشانه به سوی آسمان کشیده شده است که شکرگذاری خداوند از آفرینش همتای همراه را نشان دهد

3 ) میانه دو نشانه ها متصل به هم در انحنا قرار گرفته است که با هم بودن و همیشه همگام بودن را نشان دهد

4 ) سرهای دو نشانه به سوی عقب راننده شده است که نشانگر تنها بودن در هنگام باهم بودن را توصیف می کند

5 ) نشانه نارنجی به دلیل بیانگر ساختن قیل و قال آدمی و ابتدای حرکت تا قربت الی ا...، بالاتر از نشانه آبی قرار گرفته است

6 ) نشانه آبی مظهر آرامش و همراهی، همچون جریان رود از برکه ای به دریا و نهایتا فرو رفتن در دل اقیانوس کاینات را نشان می دهد

7 ) نشانه های آبی و نارنجی همراهی دو متضاد را در قوس برابری و برادری بارز می سازد

8 ) لازمه صلح و امنیت، درک تضادها و سلیقه های متفاوت و گوناگون و دریافت آنان در کنار یکدیگر است، نشانه های آبی و نارنجی، باهم بودن در هر گاهی را بیان می سازد

9 ) دوقلویی نماد همدلی، اتحاد، برابری و برادری فارغ از نوع رنگ و نژاد می باشد، دو رنگ نارنجی و آبی به عنوان دو رنگ نامتقارن مکملی برای این تعریف می باشد

best rolex air king replica reviews
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر

soap2day