دانلود فلش پلير
 نقشه سايت  |  ارتباط با ما |  
هدر
  
مجتمع تفریحی دشت نور
مجتمع تفریحی و توریستی دشت نور
babystar.ir
baby star
ماشین های اداری پایتخت
ماشین های اداری پایتخت
جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
روز دوقلوها و چندقلوها
هایپر استار ایران مال
هایپر استار ایران مال
arrow watch
ساعت ARROW
ساعت دنیل کلین
ساعت دنیل کلین
ثبت نام در انجمن
ثبت نام
نقاشی ساختمان مقدم
نقاشی ساختمان مقدم
روز دوقلوها و چندقلوها
12 جشن ملی
مرکز درمان ناباروری ابن سینا
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
جمعه21 اردیبهشت97
هشتمین جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
بیمه کارآفرین
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
ازدواج دوقلویی
گزارش خواندنی از ازدواج دوقلویی
نظر خواهی
نحوه آشنایی شما با انجمن از چه طریق بوده است ؟
نظر خود را نسبت به این سایت بفرمایید ؟
ارسال نظر نمايش نتايج

مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی

انجمن دوقلوها و چندقلوها به مناسبت گرامی داشت هفته ورزش، روز جمعه 2 آبان اولین دوره مسابقات تیر اندازی با تفنگ بادی دوقلوها و چندقلوها را در سالن تیراندازی سئول تهران برگذار نمود، تا دوقلوها و چندقلوها با این ورزش مفرح بیشتر آشنا شوند .

در این مسابقه 51 نفر از دوقلوها و چندقلوها شرکت کردن که به سه نفر اول از طرف انجمن لوح یادبود و از طرف مجموعه تیراندازی سئول یک سانس رایگان اهدا شد.

خبر از روابط عمومی انجمن

نفرات برگزیده :

1 ) پیمان جعفر تاژ

2 ) ستاره وطنی

3 ) شراره هدایتی

سیبل مسابقات تیراندازی- انجمن دوقلوها و چندقلوها

امتیازات شرکت کنندگان در مسابقه

 
ردیف نام نام خانوادگی امتیازات ردیف نام نام خانوادگی امتیازات ردیف نام نام خانوادگی امتیازات
1 علی احمدی 134 17 امیر حیدری 142 34 فرهاد قاسمی 139
2 رضا احمدی 122 18 حسین حیدری 96 35 سارا کاظم پور 148
3 سامان اصلانیان 147 19 ایمان خاصه تراش 134 36 ساناز کاظم پور 139
4 سینا اصلانیان 127 20 مریم رضاپور 123 37 کامیار کاظم پور 133
5 احمد اکملی 110 21 مینا رضاپور 100 38 راضیه گلی 138
6 مرتضی اکملی 100 22   زارع طلب 123 39 مرضیه گلی 118
7 اسماعیل بایرامی 146 23 حسین شکرانه 138 40 فروغ لطفیان 127
8 ابراهیم بایرامی 136 24 پردیس صابونچی 152 41 زهرا لطفیان 98
9 پدیده برانی 134 25 پرستو صابونچی 122 42 گلنوش مظلومی 134
10 پریا برانی 129 26 گلناز صادقی 133 43 شهره ملکیان 114
11 نگین تاج الدین 126 27 فرناز صادقی 93 44 شراره ملکیان 102
12 نگار تاج الدین 28 28 وحید صبح زاهدی 136 45 شیدا منصوری 123
13 پژمان جعفر تاژ 138 29 سعید صبح زاهدی 58 46 شیما منصوری 87
14 پیمان جعفرتاژ 164 30 مصطفی عصار کاشانی 100 47 شراره هدایتی 153
15 ندا حاجی عباسی 143 31 مرتضی عصار کاشانی 69 48 شهره هدایتی 99
16 نگار حاجی عباسی 126 32 مهدیه فقیهی 138 49 ستاره وطنی 155
        33 مجید فقیهی 21 50 سپیده وطنی 128
                51 زهرا یوسفی 152

مسابقات تیراندازی- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی4- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی6- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی3- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی5- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی7- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی8- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی9- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی10- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی2- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی11- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی13- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی15- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی16- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی17- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی19- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی20- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی21- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی26- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی27- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی28- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی23- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی24- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی12- انجمن دوقلوها و چندقلوها

 

مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی

انجمن دوقلوها و چندقلوها به مناسبت گرامی داشت هفته ورزش، روز جمعه 2 آبان اولین دوره مسابقات تیر اندازی با تفنگ بادی دوقلوها و چندقلوها را در سالن تیراندازی سئول تهران برگذار نمود، تا دوقلوها و چندقلوها با این ورزش مفرح بیشتر آشنا شوند .

در این مسابقه 51 نفر از دوقلوها و چندقلوها شرکت کردن که به سه نفر اول از طرف انجمن لوح یادبود و از طرف مجموعه تیراندازی سئول یک سانس رایگان اهدا شد.

خبر از روابط عمومی انجمن

نفرات برگزیده :

1 ) پیمان جعفر تاژ

2 ) ستاره وطنی

3 ) شراره هدایتی

سیبل مسابقات تیراندازی- انجمن دوقلوها و چندقلوها

امتیازات شرکت کنندگان در مسابقه

 
ردیف نام نام خانوادگی امتیازات ردیف نام نام خانوادگی امتیازات ردیف نام نام خانوادگی امتیازات
1 علی احمدی 134 17 امیر حیدری 142 34 فرهاد قاسمی 139
2 رضا احمدی 122 18 حسین حیدری 96 35 سارا کاظم پور 148
3 سامان اصلانیان 147 19 ایمان خاصه تراش 134 36 ساناز کاظم پور 139
4 سینا اصلانیان 127 20 مریم رضاپور 123 37 کامیار کاظم پور 133
5 احمد اکملی 110 21 مینا رضاپور 100 38 راضیه گلی 138
6 مرتضی اکملی 100 22   زارع طلب 123 39 مرضیه گلی 118
7 اسماعیل بایرامی 146 23 حسین شکرانه 138 40 فروغ لطفیان 127
8 ابراهیم بایرامی 136 24 پردیس صابونچی 152 41 زهرا لطفیان 98
9 پدیده برانی 134 25 پرستو صابونچی 122 42 گلنوش مظلومی 134
10 پریا برانی 129 26 گلناز صادقی 133 43 شهره ملکیان 114
11 نگین تاج الدین 126 27 فرناز صادقی 93 44 شراره ملکیان 102
12 نگار تاج الدین 28 28 وحید صبح زاهدی 136 45 شیدا منصوری 123
13 پژمان جعفر تاژ 138 29 سعید صبح زاهدی 58 46 شیما منصوری 87
14 پیمان جعفرتاژ 164 30 مصطفی عصار کاشانی 100 47 شراره هدایتی 153
15 ندا حاجی عباسی 143 31 مرتضی عصار کاشانی 69 48 شهره هدایتی 99
16 نگار حاجی عباسی 126 32 مهدیه فقیهی 138 49 ستاره وطنی 155
        33 مجید فقیهی 21 50 سپیده وطنی 128
                51 زهرا یوسفی 152

مسابقات تیراندازی- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی4- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی6- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی3- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی5- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی7- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی8- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی9- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی10- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی2- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی11- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی13- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی15- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی16- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی17- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی19- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی20- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی21- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی26- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی27- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی28- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی23- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی24- انجمن دوقلوها و چندقلوهامسابقات تیراندازی12- انجمن دوقلوها و چندقلوها

 

best rolex air king replica reviews
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر

123movies