دانلود فلش پلير
 نقشه سايت  |  ارتباط با ما |  

انجمن دوقلوها و چندقلوها ،انجمن دوقلوهای ایران،انجمن دوقلوهای جوان ایرانی

انجمن دوقلوها و چندقلوها ،انجمن دوقلوهای ایران،انجمن دوقلوهای جوان ایرانی

نقاشی ساختمان مقدم
نقاشی ساختمان مقدم
روز دوقلوها و چندقلوها
12 جشن ملی
مرکز درمان ناباروری ابن سینا
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
جمعه21 اردیبهشت97
هشتمین جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
مجتمع تفریحی دشت نور
مجتمع تفریحی و توریستی دشت نور
babystar.ir
baby star
ماشین های اداری پایتخت
ماشین های اداری پایتخت
جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
روز دوقلوها و چندقلوها
هایپر استار ایران مال
هایپر استار ایران مال
arrow watch
ساعت ARROW
ساعت دنیل کلین
ساعت دنیل کلین
ثبت نام در انجمن
ثبت نام
بیمه کارآفرین
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
ازدواج دوقلویی
گزارش خواندنی از ازدواج دوقلویی

 

 مشاوران روانشناسی انجمن دوقلوها وچندقلوها

 

 
دکتر عسگریان - همیاردوقلوها و چندقلوها
 
      

سرکار خانم دکتر مهناز عسکریان
 
 
وضعیت تحصیلی :
 
کارشناس روانشناسی بالینی
کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری
دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 
وضعیت شغلی :
محل خدمت :دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
نوع همکاری :تمام وقت
عنوان پست سازمانی : عضو هیات علمی
تحقیقات انجام شده:
رابطه فشارآورهای سازمانی ورضایتمندی شغلی وسلامت عمومی کارکنان پتروشیمی

بررسی فشار آورهای سازمانی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی

هنجاریابی آزمون فهم خواندن در سازمان کودکان استثنایی

بررسی تعامل دولت و دین در حوزه علمیه قم

واسازی و اعتبار یابی پرسشنامه خلاقیت

نقش زنان در توسعه پایدار

هنجاریابی، رواسازی و اعتبار یابی آزمون هوشی تهران استانفورد بینه

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر

بررسی مقایسه ای شاخصهای بهداشت روانی دانشجویان

بررسی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین جوانان

توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

نگرش نسبت به اشتغال زنان

شناسایی نگرش جوانان نسبت به خدمات مشاوره و روان شناختی

ارزیابی جوانان ازخودشان (میزان بهره مندی از سلامت روانی و احساس شادکامی)

 تالیفات :

کتاب عشق از دیدگاه روان شناسی

کتاب آمار توصیفی

کتاب آزمونهای روانشناختی

 


دکتر دارینی - همیار دوقلوها و چندقلوها

دکترمهرنوش دارینی

 

وضعیت تحصیلی :

 دکتری مشاوره

 کارشناس ارشد مشاوره

 کارشناس روانشناسی بالینی

وضعیت شغلی :

 مدرس دروس تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره، روانشناسی شخصیت، مطالعات زنان و ... در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 دارای پروانه اشتغال تخصصی کارشناسی ارشد مشاوره از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

 مسئول مرکز مشاوره مجتمع خیریه بهزیستی وحدت

 عضو انجمن بین المللی اختلالات روانشناختی

 عضو انجمن مشاوره ایران

 عضو انجمن روانشناسی ایران

 عضو انستیتو روانکاوی تهران

 عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران

 عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

 مشاوره فردی، زوج، گروهی، خانواده،

زناشویی و روابط جنسی

مشاوره تحصیلی و شغلی

 

 مشاوران روانشناسی انجمن دوقلوها وچندقلوها

 

 
دکتر عسگریان - همیاردوقلوها و چندقلوها
 
      

سرکار خانم دکتر مهناز عسکریان
 
 
وضعیت تحصیلی :
 
کارشناس روانشناسی بالینی
کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری
دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 
وضعیت شغلی :
محل خدمت :دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
نوع همکاری :تمام وقت
عنوان پست سازمانی : عضو هیات علمی
تحقیقات انجام شده:
رابطه فشارآورهای سازمانی ورضایتمندی شغلی وسلامت عمومی کارکنان پتروشیمی

بررسی فشار آورهای سازمانی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی

هنجاریابی آزمون فهم خواندن در سازمان کودکان استثنایی

بررسی تعامل دولت و دین در حوزه علمیه قم

واسازی و اعتبار یابی پرسشنامه خلاقیت

نقش زنان در توسعه پایدار

هنجاریابی، رواسازی و اعتبار یابی آزمون هوشی تهران استانفورد بینه

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر

بررسی مقایسه ای شاخصهای بهداشت روانی دانشجویان

بررسی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین جوانان

توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

نگرش نسبت به اشتغال زنان

شناسایی نگرش جوانان نسبت به خدمات مشاوره و روان شناختی

ارزیابی جوانان ازخودشان (میزان بهره مندی از سلامت روانی و احساس شادکامی)

 تالیفات :

کتاب عشق از دیدگاه روان شناسی

کتاب آمار توصیفی

کتاب آزمونهای روانشناختی

 


دکتر دارینی - همیار دوقلوها و چندقلوها

دکترمهرنوش دارینی

 

وضعیت تحصیلی :

 دکتری مشاوره

 کارشناس ارشد مشاوره

 کارشناس روانشناسی بالینی

وضعیت شغلی :

 مدرس دروس تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره، روانشناسی شخصیت، مطالعات زنان و ... در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 دارای پروانه اشتغال تخصصی کارشناسی ارشد مشاوره از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

 مسئول مرکز مشاوره مجتمع خیریه بهزیستی وحدت

 عضو انجمن بین المللی اختلالات روانشناختی

 عضو انجمن مشاوره ایران

 عضو انجمن روانشناسی ایران

 عضو انستیتو روانکاوی تهران

 عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران

 عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

 مشاوره فردی، زوج، گروهی، خانواده،

زناشویی و روابط جنسی

مشاوره تحصیلی و شغلی

best rolex air king replica reviews
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر

123movies