دانلود فلش پلير
 نقشه سايت  |  ارتباط با ما |  
طرح حلقه طلایی(ازدواج خانواده دوقلوها و چندقلوها)
نظر خواهی
نحوه آشنایی شما با انجمن از چه طریق بوده است ؟
نظر خود را نسبت به این سایت بفرمایید ؟
ارسال نظر نمايش نتايج
بیمه کارآفرین
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
ازدواج دوقلویی
گزارش خواندنی از ازدواج دوقلویی
مجتمع تفریحی دشت نور
مجتمع تفریحی و توریستی دشت نور
نقاشی ساختمان مقدم
نقاشی ساختمان مقدم
babystar.ir
baby star
ماشین های اداری پایتخت
ماشین های اداری پایتخت
روز دوقلوها و چندقلوها
12 جشن ملی
مرکز درمان ناباروری ابن سینا
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
هایپر استار ایران مال
هایپر استار ایران مال
arrow watch
ساعت ARROW
(قبرس شمالی)
دفتر مهاجرتی دیاموند
ثبت نام در انجمن
ثبت نام
جمعه21 اردیبهشت97
هشتمین جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
روز دوقلوها و چندقلوها

گزارش سمینار مهارت های بیان و ارتباط موثر

سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقاء اعتماد به نفس

سمینار مهارت های زندگی زناشویی

پنجشنبه،23 آذر 96

روز پنجشنبه 23 آذر ماه سه سمینار کاملا رایگان برای دوقلوها و چندقلوها در خانه جوانان استان تهران واقع در خیابان ایرانشهر با پذیرایی چای، آبمیوه، نسکافه و کیک برای حضار برگزار شد. که جمعی  از دوقلوها و چندقلوها درآن ها حضور داشتند.

سمینار اول،سمینار مهارت های بیان و ارتباط موثر بود که توسط برادران دوقلو آقایان علی و امیر صادقی از ساعت 13 الی 15 برگزار گردید و مطالب بسیار مفید و کارآمدی در این سمینار مطرح شد.

در ساعت 15 الی 17، سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقاء اعتماد به نفس، با سخنرانی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی سرکار خانم المیرا زارع برگزار شد که این سمینار نیز بسیار مورد استقبال و مورد توجه حضار قرار گرفت و بیشتر حول محور راه هایی برای بالا بردن اعتماد به نفس صحبت شد.

در ساعت 17 سمینار مهارت های زندگی زناشویی (ویژه متاهلین) با سخنرانی دکتر علی شیخ الاسلامی برگزار و تا ساعت 19 ادامه داشت . که در این سمینار حضور افراد متاهل و به ویژه ازدواج های دوقلویی را شاهد بودیم.

یکی از اهداف انجمن، برگزاری برنامه ها و سمینار های رایگان برای اعضا می باشد که امید است بتوانیم از این قبیل سمینار ها را بیشتر در انجمن شاهد باشیم.

تهیه گزارش از روابط عمومی انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی

سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقا اعتماد به نفس، خانم المیرا زارع،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقا اعتماد به نفس، خانم المیرا زارع،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقا اعتماد به نفس، خانم المیرا زارع،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقا اعتماد به نفس، خانم المیرا زارع،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقا اعتماد به نفس، خانم المیرا زارع،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زناشویی، دکتر علی شیخ الاسلامی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زناشویی، دکتر علی شیخ الاسلامی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زناشویی، دکتر علی شیخ الاسلامی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96

گزارش سمینار مهارت های بیان و ارتباط موثر

سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقاء اعتماد به نفس

سمینار مهارت های زندگی زناشویی

پنجشنبه،23 آذر 96

روز پنجشنبه 23 آذر ماه سه سمینار کاملا رایگان برای دوقلوها و چندقلوها در خانه جوانان استان تهران واقع در خیابان ایرانشهر با پذیرایی چای، آبمیوه، نسکافه و کیک برای حضار برگزار شد. که جمعی  از دوقلوها و چندقلوها درآن ها حضور داشتند.

سمینار اول،سمینار مهارت های بیان و ارتباط موثر بود که توسط برادران دوقلو آقایان علی و امیر صادقی از ساعت 13 الی 15 برگزار گردید و مطالب بسیار مفید و کارآمدی در این سمینار مطرح شد.

در ساعت 15 الی 17، سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقاء اعتماد به نفس، با سخنرانی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی سرکار خانم المیرا زارع برگزار شد که این سمینار نیز بسیار مورد استقبال و مورد توجه حضار قرار گرفت و بیشتر حول محور راه هایی برای بالا بردن اعتماد به نفس صحبت شد.

در ساعت 17 سمینار مهارت های زندگی زناشویی (ویژه متاهلین) با سخنرانی دکتر علی شیخ الاسلامی برگزار و تا ساعت 19 ادامه داشت . که در این سمینار حضور افراد متاهل و به ویژه ازدواج های دوقلویی را شاهد بودیم.

یکی از اهداف انجمن، برگزاری برنامه ها و سمینار های رایگان برای اعضا می باشد که امید است بتوانیم از این قبیل سمینار ها را بیشتر در انجمن شاهد باشیم.

تهیه گزارش از روابط عمومی انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی

سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقا اعتماد به نفس، خانم المیرا زارع،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقا اعتماد به نفس، خانم المیرا زارع،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقا اعتماد به نفس، خانم المیرا زارع،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقا اعتماد به نفس، خانم المیرا زارع،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زندگی و راه های ارتقا اعتماد به نفس، خانم المیرا زارع،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زناشویی، دکتر علی شیخ الاسلامی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زناشویی، دکتر علی شیخ الاسلامی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت های زناشویی، دکتر علی شیخ الاسلامی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96سمینار مهارت بیان و ارتباط موثر، علی و امیر صادقی،خانه جوانان استان تهران،انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی،آذر 96

best rolex air king replica reviews
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر

soap2day